fbpx

News, Updates, & Resources

Excise 2023: New definition of e-cigarette liquid

Another package of excise tax changes has emerged. Legislative work is underway, with the Excise Tax Amendment Bill set to go into effect

How does TPS work

The government of the United States designed special procedures for countries that are engulfed in crisis. It’s called Temporary Protected Status (TPS) and remains connected with certain profits for its beneficiaries. How does TPS work and in what way you can apply for it?

Entertainment law

Entertainment law attorneys in California help those in the entertainment industry (artists, producers, directors, and others) confront and surmount the legal challenges that threaten to derail their careers or that endanger their sources of income. An entertainment...

Rodzaje wiz w Polsce

Jeżeli pobyt w Polsce nie przekracza 90 dni, obywatel państwa trzeciego musi wystąpić o jedną z kilku wiz, aby jego wizyta była legalna. Zgodnie z polskim ustawodawstwem dotyczącym polityki imigracyjnej istnieje kilka różnych rodzajów wiz, które należy uzyskać w...

WYMIANA KARTY POBYTU

W następujących przypadkach karta pobytu powinna zostać wymieniona: 1- w przypadku uszkodzenia karty pobytu 2 - zmiany danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu. 3- wizerunek twarzy posiadacza karty pobytu uległ zmianie w porównaniu z wizerunkiem twarzy...
How does TPS work

How does TPS work

The government of the United States designed special procedures for countries that are engulfed in crisis. It’s called Temporary Protected Status (TPS) and remains connected with certain profits for its beneficiaries. How does TPS work and in what way you can apply for it?

Entertainment law

Entertainment law

Entertainment law attorneys in California help those in the entertainment industry (artists, producers, directors, and others) confront and surmount the legal challenges that threaten to derail their careers or that endanger their sources of income. An entertainment...

Rodzaje wiz w Polsce

Rodzaje wiz w Polsce

Jeżeli pobyt w Polsce nie przekracza 90 dni, obywatel państwa trzeciego musi wystąpić o jedną z kilku wiz, aby jego wizyta była legalna. Zgodnie z polskim ustawodawstwem dotyczącym polityki imigracyjnej istnieje kilka różnych rodzajów wiz, które należy uzyskać w...

WYMIANA KARTY POBYTU

WYMIANA KARTY POBYTU

W następujących przypadkach karta pobytu powinna zostać wymieniona: 1- w przypadku uszkodzenia karty pobytu 2 - zmiany danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu. 3- wizerunek twarzy posiadacza karty pobytu uległ zmianie w porównaniu z wizerunkiem twarzy...

REPLACEMENT OF THE RESIDENCE CARD

REPLACEMENT OF THE RESIDENCE CARD

When the residence card should be replaced?     In the following cases, the residence card should be replaced: 1- If the residence permit is damaged 2 - a change of the data contained in the previous residence card. 3- The face image of the holder of the...

Zarejestruj firmę za granicą

Zarejestruj firmę za granicą

W Totu Legal pomagamy przedsiębiorcom poznać rynek zagraniczny, który wkrótce rozpoczną i rozpoznać potencjalnych klientów na ich towary lub usługi. Badamy również, czy rynek w danej dziedzinie jest zgodny z rynkiem krajowym. Ważne jest, aby zapewnić, że...

CIVIL PROCEDURE

CIVIL PROCEDURE

Legal issues are often complicated matters that require the assistance of a professional to seek a favorable resolution. When it comes to civil litigation cases, our services can be invaluable. THE LEGAL ASSISTANCE PROVIDED BY OUR LAW FIRM IN THE FIELD OF CIVIL LAW...

IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE IN LOS ANGELES

IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE IN LOS ANGELES

Naturalization is the process where U.S. citizenship is given to a foreign citizen after they have fulfilled the requirements established by the Immigration and Nationality Act of INA. While the process may seem fairly straightforward, it is actually a very complex...

HOW TO OBTAIN A POLISH VISA

HOW TO OBTAIN A POLISH VISA

Visas are issued as Schengen or national visas by a Polish consul. In order to obtain a visa, the interested person should contact a proper Poland diplomatic post or consular office. Schengen Visa (marked with C symbol) – is issued when the planned stay on the...

Law Services For Business Owners and Entrepreneurs

error: COPYRIGHT CONTENT