fbpx
WYMIANA KARTY POBYTU

WYMIANA KARTY POBYTU

Kiedy należy wymienić kartę pobytu? W następujących przypadkach należy zastąpić kartę pobytu: 1- Jeżeli dokument pobytowy jest uszkodzony 2 – zmiana danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu. 3 – zmiana wizerunku posiadacza karty pobytu w stosunku do...
IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE IN LOS ANGELES

IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE IN LOS ANGELES

Naturalization is the process where U.S. citizenship is given to a foreign citizen after they have fulfilled the requirements established by the Immigration and Nationality Act of INA. While the process may seem fairly straightforward, it is actually a very complex...
PRZEPISY DOTYCZĄCE POBYTU W RUCHU BEZWIZOWYM

PRZEPISY DOTYCZĄCE POBYTU W RUCHU BEZWIZOWYM

Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyd 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Państwa strefy Schengen obejmują: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja,...
Rozwód w Polsce

Rozwód w Polsce

Małżeństwa międzykulturowe pomiędzy cudzoziemcami a Polakami są w Polsce coraz bardziej powszechne. Jednak nie wszystkie małżeństwa będą funkcjonować tak, jak tego chcesz, a kiedy stanie się to nieuniknione, ważne jest, aby poznać swoje prawa w tym czasie. Najlepiej...
PRZEPISY DOTYCZĄCE POBYTU W RUCHU BEZWIZOWYM

RULES FOR STAY IN VISA-FREE TRAFFIC

Total stay on the territory of all member states of the Schengen area (including Poland) without the need to obtain visa cannot exceed 90 days within each 180 – day period. States of the Schengen area include: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Spain,...
error: COPYRIGHT CONTENT