fbpx
WYMIANA KARTY POBYTU

W następujących przypadkach karta pobytu powinna zostać wymieniona:
1- w przypadku uszkodzenia karty pobytu
2 – zmiany danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu.
3- wizerunek twarzy posiadacza karty pobytu uległ zmianie w porównaniu z wizerunkiem twarzy umieszczonym na karcie. Jeżeli nowy wizerunek będzie utrudniał lub uniemożliwiał identyfikację posiadacza.
4- W przypadku utraty karty pobytu.
5 – Rzeczpospolita Polska ponosi odpowiedzialność za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu. Posiadacz karty pobytu jest obowiązany dołączyć adnotację, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18, przy udzielaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
6- W związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na posiadacza karty pobytu nakłada się obowiązki w zakresie ochrony międzynarodowej na inne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Jeśli potrzebujesz pomocy z dokumentami zadzwoń do naszego biura pod numer 501-305-983.

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT