fbpx
PRZEPISY DOTYCZĄCE POBYTU W RUCHU BEZWIZOWYM

Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich strefy Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyd 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.
Państwa strefy Schengen obejmują:
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Lichtenstein, Norwegia i Islandia (ostatnie 4 to kraje strefy Schengen, które nie należą do UE).

Uwaga: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Chorwacja, Bułgaria i Rumunia są państwami członkowskimi UE, ale nie należą do strefy Schengen.
W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy, cudzoziemiec powinien spełniać następujące warunki:
* posiadać ważny dokument podróży,
* być w stanie uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
* mają wystarczające środki utrzymania lub możliwość uzyskania ich zgodnie z prawem,
* nie może być osobą, wobec której dokonano wpisu do SIS w celu odmowy jej wjazdu, jak również
* nie jest uznawana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności nie jest osobą, wobec której dokonano na tej podstawie wpisu w celu odmowy jej wprowadzenia do krajowych baz danych państw członkowskich
Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do naszego biura pod numer 501-305-983.

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT