fbpx
Odbierz Swój Utracony Zarobek Przez Koronawirusa

CZY MIESZKASZ NA TERYTORIUM POLSKI I MASZ PRAWO DO CZASOWEGO LUB STAŁEGO POBYTU NA TERYTORIUM POLSKI ORAZ WYKONUJESZ PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ?

Może Ci przysługiwać zasiłek postojowy na rekompensatę dochodu w wysokości 2080 zł.

Kto może się zgłosić?

Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowa agencyjna, umowa zlecenia, inna umowa o świadczenie usług)
Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać wsparcie?
– Nie możesz wykonać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w działalności gospodarczej.
Wykonujesz umowę cywilno-prawną zawartą przed 1 lutego 2020 r. W związku z tym nie możesz wykonywać umowy cywilno-prawnej w całości lub w części z powodu przestoju w działalności gospodarczej.
– Jeśli suma Twoich dochodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ubiegałeś się o zasiłek parkingowy, wynosi do 1 299,99 zł.
– w poprzednim miesiącu zarobiłeś mniej niż trzykrotność płacy minimalnej
– Nie masz żadnego innego tytułu do ubezpieczenia społecznego.
– Mieszkasz na terytorium Polski i masz prawo do czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski?
– Nie możesz wykonać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu zaprzestania działalności gospodarczej.

Zadzwoń lub napisz do nas pod numer telefonu 501-305-983 żeby dowiedzieć się więcej.

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT