fbpx
OBYWATELSTWO POLSKIE

Chcesz otrzymać polskie obywatelstwo? Straciłeś polskie obywatelstwo i chcesz je odzyskać? Czy potrzebujesz oficjalnego potwierdzenia, że posiadasz polskie obywatelstwo?
Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Zwróć się do Prezydenta z wnioskiem o polskie obywatelstwo.

Jak mogę załatwić sprawę?
W urzędzie lub na poczcie.

Kto może skorzystać z tej usługi?
Osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego.

Kiedy złożyć wniosek?
W każdej chwili.

Co robić?
Zebrać wszystkie niezbędne dokumenty. Złożyć wniosek w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie. Składając wniosek do konsulatu, uiszczasz opłatę konsularną. Poczekaj na odpowiedź. Otrzymasz zaświadczenie o obywatelstwie lub zaświadczenie o odmowie od organu, do którego złożyłeś wniosek.
Jeśli masz dzieci w wieku od 16 do 18 lat, muszą się one na to zgodzić, aby otrzymać obywatelstwo. Mogą to zrobić tylko osobiście w Urzędzie Prowincjonalnym lub Konsulacie.

Gdzie złożyć wniosek?

Do wojewody właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania – jeśli mieszkasz w Polsce legalnie. Na przykład, jeśli mieszkasz w województwie pomorskim, zwróć się do Wojewody Pomorskiego, do konsula – jeśli mieszkasz za granicą. Pamiętaj, że jeśli wysyłasz wniosek pocztą, potrzebujesz podpisu urzędowo poświadczonego.
Pomoże Ci w tym każdy notariusz. Taka usługa kosztuje ok. 20 zł.
Ile zapłacisz?
360 euro – jeśli złożysz wniosek do konsulatu. Na miejscu dowiesz się, jak możesz zapłacić, jakie są koszty tłumaczenia dokumentów – jeśli do wniosku dołączysz dokumenty w języku obcym. Koszt tłumaczenia zależy od stawki tłumacza, koszt uwierzytelnienia dokumentu – jeśli do wniosku załączysz kopie dokumentów, 20 zł za notarialne poświadczenie podpisu – jeśli wniosek wyślesz pocztą. Opłata zostanie pobrana przez notariusza.

Co należy przygotować?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, tłumaczenie dokumentów zagranicznych na język polski – jeśli do wniosku dołączysz dokumenty wydane w języku obcym.
Tłumaczenie takie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, oświadczenie drugiego rodzica o zgodzie na przyjęcie polskiego obywatelstwa także przez Twoje dzieci poniżej 18 roku życia – jeśli tylko jedno z rodziców ubiega się o obywatelstwo.
Pamiętaj, że dzieci w wieku od 16 do 18 lat muszą najpierw wyrazić zgodę na przyjęcie obywatelstwa polskiego. Mogą to zrobić tylko osobiście w urzędzie wojewódzkim lub konsulacie.

Jak długo będziesz czekać?
Prezydent RP nie jest związany żadnymi terminami w sprawach dotyczących nadania obywatelstwa polskiego. W praktyce Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na swoją decyzję czeka obecnie ponad rok.

Jak można się odwołać?
Nie można się odwołać. Decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest ostateczna.

Aby uzyskać więcej informacji lub jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do naszego biura pod numer 501-305-983.

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT