fbpx
How does TPS work

How does TPS work

How does TPS work? The government of the United States designed special procedures for countries that are engulfed in crisis. It’s called Temporary Protected Status (TPS) and remains connected with certain profits for its beneficiaries. How does TPS work and in what...
Rodzaje wiz w Polsce

Rodzaje wiz w Polsce

Jeżeli pobyt w Polsce nie przekracza 90 dni, obywatel państwa trzeciego musi wystąpić o jedną z kilku wiz, aby jego wizyta była legalna. Zgodnie z polskim ustawodawstwem dotyczącym polityki imigracyjnej istnieje kilka różnych rodzajów wiz, które należy uzyskać w...
WYMIANA KARTY POBYTU

WYMIANA KARTY POBYTU

W następujących przypadkach karta pobytu powinna zostać wymieniona: 1- w przypadku uszkodzenia karty pobytu 2 – zmiany danych zawartych w poprzedniej karcie pobytu. 3- wizerunek twarzy posiadacza karty pobytu uległ zmianie w porównaniu z wizerunkiem twarzy...
WYMIANA KARTY POBYTU

REPLACEMENT OF THE RESIDENCE CARD

When the residence card should be replaced?     In the following cases, the residence card should be replaced: 1- If the residence permit is damaged 2 – a change of the data contained in the previous residence card. 3- The face image of the holder of...
Zarejestruj firmę za granicą

Zarejestruj firmę za granicą

W Totu Legal pomagamy przedsiębiorcom poznać rynek zagraniczny, który wkrótce rozpoczną i rozpoznać potencjalnych klientów na ich towary lub usługi. Badamy również, czy rynek w danej dziedzinie jest zgodny z rynkiem krajowym. Ważne jest, aby zapewnić, że...
error: COPYRIGHT CONTENT