fbpx
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kiedy pracodawca nawiązuje stosunek pracy z pracownikiem, musi on wypełniać pewne obowiązki. Podobnie, pracownicy muszą respektować swoje obowiązki zawodowe i poważnie wykonywać swoją pracę.

– Pracodawca musi podjąć środki zapobiegawcze (np. szkolenia), aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Musi on również oceniać ryzyko zawodowe związane z dostępnymi stanowiskami pracy. W przypadku naruszenia przepisów pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

– Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy pracodawcy.Zakres tej odpowiedzialności nie zależy od obowiązków pracownika w danej dziedzinie, ani od zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które zostało powierzone specjalistom spoza przedsiębiorstwa.

– Pracownicy są zobowiązani nie tylko do wypełniania obowiązków przewidzianych w umowach o pracę, ale również do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy lub jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do naszego biura pod numer 501-305-983.

 

Loading...
error: COPYRIGHT CONTENT